21st skills, Didaktisk Design og Digital Dannelse

Hvordan kan skolen arbejde meningsfuldt og målrettet med elevernes udvikling af efterspurgte kompetencer i samarbejde, selvregulering, kommunikation, innovation og kritisk tænkning? Og hvordan kan teknologi understøtte og kvalificere disse processer?

21st skills er ikke “nye” kompetencer! Spørgsmålet er snarere, om eleverne i tilstrækkelig grad møder nok “innovativ undervisning” til for alvor at udvikle stærke 21st skills?

Hør mere om hvordan skolen meningsfuldt og overkommeligt kan arbejde med didaktiske designs som en it-didaktisk ramme, der udnytter det bedste i den undervisning lærerne allerede leverer i dag.

Kontakt os for at høre mere